banner sigorta
spacer sigorta
spacer sigortası
Kasko Sigortası HesaplamaRuhsat Belge Seri No : Araç ruhsatınızda TC Kimlik veya vergi numaranızın yazdığı sayfanın en altında yer alan, 2 harf ve 6 rakamdan oluşan numaradır. Örnek : BU 524985 (Bu numarayı iletebilirseniz daha çok şirketten fiyat teklifi alınabilmektedir.)
Asbis Referans No : İkinci el satın alınan araçlar için henüz ruhsat çıkmadığı için noterin vermiş olduğu Geçici Belge'nin sol üst köşesinde yazan bu numara ile işlem yapılmaktadır.
Not : Teklifleriniz cep telefonunuza iletileceği için telefon numaranızın doğru olması önemlidir.
 

Kasko Hesaplama - Teklif Al

Kasko hesaplama ile 18 Sigorta şirketinden karşılaştırmalı en uygun kasko teklifleri alabilir ve poliçenizi online yaptırabilirsiniz.

Kasko Sigortası aracınızın karşılaşabileceği yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs edilme, çarpma veya çarpılma gibi kaza sonucu oluşabilecek riskleri teminat altına alan sigortadır. Kasko poliçeleriniz için tüm şirketlerden karşılaştırmalı fiyatları hesaplama ile teklif alabilir ve en uygun kasko teklifini anında poliçeleştirebilirsiniz.   

En Uygun  Kasko Sigortası Teklifi Nasıl Seçilir ?

( Doğru Teminatlar - En Uygun Fiyat )

 
Kasko sigortası tekliflerinde doğru teminat yapısı çok önemlidir. Çünkü, kasko poliçesi adıyla satın aldığınız ürün, aslında hasar anında hangi risklerinizin, hangi ölçüde karşılanmasını istediğinizi belirten bir sözleşmedir. Dolayısıyla amaç, hayattaki risklerinizi teminat altına almak ise, risk anında zararlarınızı karşılamayacak bir kasko poliçesini satın almak anlamsızdır. Kasko Teklifi Al.
 
Bütün sigorta şirketlerinin risk derecesini ölçerken kullandıkları kriterler farklıdır. Bu kriterlerin içerisinde aracın kullanıldığı il, araç sahibinin geçmiş kaza performansı, aracın ne amaçla kullanılacağı, vb.. birçok madde yer almaktadır. Bu farklı kriterlerden dolayı, her sigorta şirketinin riski analiz etme tarzı ve belirlediği risk skoru farklı olduğu için, bu riskin karşılığında vereceği teminatlar ile bu teminatlara karşılık alacağı  kasko sigortası poliçe bedellerinin farklı olması kaçınılmazdır. Kasko Teklifi Al.
 
İşte bu noktada, en uygun kasko sigortası teklifini bulmak için yapılması gereken, birçok sigorta şirketinden, aynı teminat yapısına sahip kasko poliçesi teklifleri alınmalı ve karşılaştırılmalıdır. Bu karşılaştırmada, teminat yapısı ve hizmet kalitesi farklı olan şirketlerin teklifleri arasından, riskin gerçekleşme oranını skorsal olarak yüksek analiz ettiği için pahalı fiyat veren şirketlerin teklifleri değil, riskin gerçekleşme oranını skorsal olarak  düşük  analiz ettiği için, uygun fiyat veren şirketlerin  kasko poliçesi teklifleri seçilmelidir. Kasko Teklifi Al.
 
Kısacası, ne kadar para ödediğiniz değil neye para ödediğiniz önemlidir. Yaptığınız ödeme karşılığında hasar sonrası size, rakamsal ve hizmet kalitesi açısından nasıl bir geri dönüş yapılacağı değerlendirilmelidir. Bu geri dönüşün maddi kısmı,  kasko sigortası teklifiniz içerisinde teminatlar kısmında rakamsal olarak yer almakta olup, hizmet kalitesi kısmını ise, poliçeyi yapacak olan sigorta şirketinin, geçmiş hasarlar sonrası müşterilerine vermiş olduğu hizmetleri sigortacılık konusunda uzman kişilere veya acentenize sorarak değerlendirebilirsiniz. Kasko Teklifi Al.
   
Örnek : 2012 Model ve kasko değeri 30.000 TL. olan bir araç için, A Şirketi'nin bir acentesinden 1.250 TL. kasko sigortası fiyatı aldınız. Yine aynı ürünü satan, B Şirketi'nin bir acentesi size bu fiyatın altında bir fiyat verdiğinde ilk bakmamız gereken poliçenin teminatlar kısmıdır. Bu farklı iki fiyat politikası iki nedenden dolayı kaynaklanmaktadır. Kasko Teklifi Al.
 
Birinci seçenek, B şirketinin, hasar anında ödemeyi taahhüt ettiği teminatlar veya hizmet kalitesi A şirketinden daha düşüktür. (Poliçenin teminatlar kısmına bakarak görebiliriz.) A şirketinde araç bedeli  30.000 TL. baz alınırken, B şirketinde aynı markanın farklı bir modeli seçilmiş ve araç bedeli 25.000 TL. alınmış olabilir. Bu durum, hasar anında A şirketi size 30.000 TL. üzerinden ödeme yaparken, B şirketinin 25.000 TL. üzerinden ödeme yapması anlamına gelmektedir. Kasko Teklifi Al.
 
İkinci seçenek ise B şirketi yaptığı risk analizlerinde, riskin gerçekleşme oranını, A şirketinden daha düşük belirlemiş olabilir. Bu nedenle de teminatlar aynı olmasına rağmen poliçe primleri daha düşüktür. Kasko Teklifi Al.
 
Kasko sigortası yaptırırken tercih edilmesi gereken yol, birçok şirketten fiyatları almak ve bu teklifler arasından ikinci seçenekte belirttiğimiz tanıma uyan teklifleri değerlendirmektir. (Hizmet kalitesi ve teminatlarda farklılık yok ise) Kasko Teklifi Al.
 
Amaç en uygun teminat yapısına sahip ve en iyi hizmeti veren şirkete ait  kasko sigortasını, en uygun fiyata satın almak ise, bütün sigorta firmalarından, teminat yapılarını inceleyerek teklif alınmalı ve bu teklifler karşılaştırmalı hesaplama ile incelenmelidir. Kasko Teklifi Al.
 
Kasko Sigortası Teklif Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler (En Uygun Teklif)
 
Kasko teklifi alırken mutlaka birden fazla şirketten teklif almaya ve bu tekliflerin teminatlarını incelemeye özen gösterin. Özellikle kısıtlı teminatlar ile düzenlenen teklifler size ilk etapta cazip gelebilir ve bu teklifleri poliçeleştirebilirsiniz. Fakat hasar anında uygun sanarak poliçeleştirdiğiniz o teklliflerin içerisindeki teminatlar yüzünden hasarınız karşılanmayabilir. Teklifleri kıyaslarken fiyat açısından uygun teklifleri, teminat yapısı itibari ile de kaliteli teklifleri seçmeye özen gösterin. Özellikle aldığınız tekliflerdeki hasar onarım yeri, kiralık araç hizmeti, mini onarım, muafiyetler vb. kriterleri değerlendirdikten sonra aldığınız teklifin fiyat açısından uygunluğunu değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Kasko Teklifi Al.
 
      ak sigorta
 
 
 
      Anadolu Sigorta
 
 
 
      Ray Sigorta
 
 
 
      Groupama Sigorta
 
 
 
      Ankara Sigorta
 
 
 
      Hdi Sigorta
 
 
 
      Demir Sigorta 
 
 
 
      Işık Sigorta
 
 
 
      Sompo Japan Sigorta
 
 
 
      Türk Nippon Sigorta 
 
 
 
      Koru Sigorta 
 
 
 
      Hür Sigorta
 
 
 
      Zurich Sigorta 
 
 
 
      Aig Sigorta 
 
 
 
      Groupama Emeklilik 
 
 
 
      Acıbadem Sigorta 
 
 
 
      ing Emeklilik 
 
 
 
      Aegon Emeklilik 
 
  
      Anadolu Sigorta
 
 

      Ray Sigorta
 
 
 
      Groupama Sigorta
 
 
 
      Ankara Sigorta
 
 
 
      Hdi Sigorta
 
 
 
      Demir Sigorta 
 
 
 
      Işık Sigorta
 
 
 
      Sompo Japan Sigorta
 
 

      Türk Nippon Sigorta 
 
 
 
      Koru Sigorta 
 
 
 
      Hür Sigorta
 
Sigorta Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 
Poliçeniz düzenlenirken sigortacınıza doğru ve tam bilgi veriniz.
Poliçeler sigortalının beyanlarına göre düzenlenmektedir. Sigortalı, poliçenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde yapılabilmesi için, sigortaya konu olan riskin niteliklerini sigorta şirketine eksiksiz ve doğru şekilde beyan etmelidir. Bunun Nedeni sigortalının beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde, sigorta şirketi, sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapabileceği gibi poliçeyi  de iptal etme hakkına sahiptir. Kasko Teklifi Al.
 
Poliçenizi mutlaka inceleyiniz.
Poliçe, sigortalı ile sigorta şirketi arasında yapılan bir sözleşme olup, her iki tarafı da bağlayıcı hükümler içermektedir. Bu nedenle, tarafların yükümlülüklerinin öğrenilmesi için poliçe ve eklerinin mutlaka incelenmesi gerekmektedir. Kasko Teklifi Al.
 
Genel koşullarını inceleyiniz.
Genel koşulları, söz konusu poliçe ile temin edilen haller ve poliçe teminatı dışında kalan haller ile sigorta şirketine ve sigorta ettirene düşen görevler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri açıklayan mevzuat olup, sigorta şirketleri tarafından sigorta ettirene verilmektedir. Kasko Teklifi Al.

Satın alınan ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi, sigorta yaptırılmadan önce ya da sigorta yaptırıldığı zaman söz konusu genel şartların, ileride karşılaşılabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla sigorta ettiren tarafından çok iyi okunması gerekmektedir.

Kasko Teklifi Al.
 
Teminat yapısını inceleyiniz.
Poliçe tarafından sağlanan teminatların kapsamı ile sigorta ettirene sağlanan güvencelerin neler olduğu konusunda tereddüte yer vermeyecek şekilde sigorta ettiren tarafından bilgi edinilmelidir. Kasko Teklifi Al.
 
Poliçenizde yer alan özel şartları inceleyiniz.
Sigorta şirketleri tarafından söz konusu genel şartlara ve varsa eklerine aykırı düşmemek, sigorta ettirenin aleyhine olmamak ve genel şartların teminatlarını daraltmayacak şekilde özel şartlar düzenlenmektedir. Dolayısıyla, özel şartlar hakkında sigorta ettiren tarafından bilgi sahibi olmak, ileride karşılaşılabilecek sorunları önlemek amacıyla büyük önem taşımaktadır. Kasko Teklifi Al.
 
Poliçesi hakkında her türlü konuyu sigorta sözleşmesini düzenleyen kişilere sormaktan çekinmeyiniz.
Sigorta ettiren tarafından poliçe ve eklerinde yer alan tüm hükümler tamamıyla okunduğu halde, anlaşılmayan hususlar var ise, sigorta ettiren tarafından sigorta poliçesini düzenleyen kişilere sorulmalı, yeterince bilgi alınamadığı durumlarda ise, sigortacılık konusunda uzman bir avukata danışılmalıdır. Kasko Teklifi Al.
 
Poliçenizin prim tutarını / ücretini mutlaka ödeyiniz.
Poliçe teminatı, sigorta ücretinin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksidin ödenmesi ile başlamaktadır. Poliçe teminatının başlayabilmesi için sigorta şirketine poliçede belirtilen prim tutarının, mutlaka poliçe yaptıran tarafından ödenmesi gerekeceğinden poliçe teslimine rağmen prim ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamamaktadır. Dolayısıyla, poliçe priminin sigorta ettiren tarafından zamanında yatırılması ve makbuzun saklanması gerekmektedir. Kasko Teklifi Al.
  

Basında SigortaTeklif.net

Karşılaştırmalı Online Sigortacılığın
Yeni Yüzü: SigortaTeklif.net!
 
 
Karşılaştırmalı Online Sigortacılık
Sigortateklif.net
 
 
 
 
Google+

Gizlilik Politikası ve Güvenlik Önlemlerimiz

spacer teklif
spacer teklifi