banner sigorta
spacer sigorta
spacer sigortası

Kaza Tespit Tutanağı Nedir ve Nasıl Düzenlenir?

kaza tespit tutanagi
Kaza Tespit Tutanağı : 1 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile, maddi hasarlı trafik kazalarında aşağıda belirtilen özel durumlar haricinde, kazaya karışan araç sürücülerinin düzenlemesi zorunlu olan bir tutanaktır.     
 
Kaza tespit tutanağı uygulaması, maddi hasarlı trafik kazalarında, kaza sonrası araç sürücülerinin, trafik polisi çağırmadan kendi aralarında kaza tespit tutanağı düzenleyerek, sorunun çözülmesini amaçlamaktadır.
 
Bu tutanakta, kazanın oluş şekli anlatılmakta olup, ayrıca araç ruhsat bilgileri, sürücünün ehliyet bilgileri ve trafik sigortası bilgileri yer almaktadır.   
 
Bu uygulamada, kaza sonrası doldurulan, eksiksiz ve doğru bilgilerin yer aldığı kaza tespit tutanağı ile kaza sonrası serviste aracı gören eksperin, araç hakkında yazdığı ve resimlerin yer aldığı rapor, Tramer (Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi) tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucu, kazaya karışan tarafların suç oranları ile hasar ödemelerinin hangi tarafın sigorta şirketi tarafından, ne ölçüde yapılacağına karar verilir.
 
Kaza tespit tutanağının araçta bulunmaması ve kaza nedeniyle trafik polisi çağrılması durumunda 68 TL. para cezası ödenmektedir.
 
Kaza Tespit Tutanağının Doldurulmaması Gereken Özel Durumlar             
  • Sürücü alkollü veya 18 yaşından küçük ise
  • Sürücü ehliyetsiz araç kullanıyorsa veya akli dengesi yerinde değilse
  • Kazaya karışan araçların kamuya ait olması veya kamuya ait mallara zarar gelmesi durumunda
  • Kazada ölü veya yaralı var ise
  • Kazaya karışan araçlarda trafik sigortası yoksa       

           
Maddi Hasarlı Trafik Kazası Sonrası Yapılması Gerekenler
 
Araç resimlerinin çekilmesi
Kaza sonrası araçlar yerinden oynatılmadan, her açıdan resimlerinin çekilmesi gerekmektedir. Bu resimler yakın plandan, aracın hasarını net bir şekilde gösterecek şekilde çekildikten sonra, uzak plandan, araçların geliş ve gidiş yönleri ile sokak veya caddenin görüntüsünü de içerecek şekilde çekilmelidir.
 
Kaza tespit tutanağının doldurulması.
Kaza tespit tutağının üst tarafında, kazanın tarihi, saati, yeri ve görgü tanıklarının yer aldığı bölüm bulunmaktadır. Bu bölüme bilgilerin doğru girilmesi gerekmektedir. Özellikle kazaya karışan kişilerin, kazanın oluş şekli hususunda aralarında çelişkiye düşmeleri durumunda, eğer var ise, görgü tanıkları bölümün doldurulması son derece önemlidir.

Kaza tespit tutanağının sağ ve sol tarafında, A ve B bölümü olmak üzere iki araçlık bilgi kutucukları bulunmaktadır. Bu bölümlere araç sürücüleri, ruhsatta yer alan araç bilgilerini, ehliyette yer alan sürücü bilgilerini ve trafik sigortasında yer alan poliçe bilgilerini eksiksiz olarak girmelidir. Ayrıca ilgili bölümler sadece iki araç için olduğundan kazaya karışan araç sayısının 2 den fazla olması durumunda ilave tutanak kullanılmalıdır.

A ve B bölümlerinin ortasında kazaya karışan arac sürücülerinin kazadaki kusurlarının, maddeler halinde yer aldığı bölüm bulunmaktadır. Bu bölümde, tarafların kusurlarının yer aldığı seçenekler  mutlaka işaretlenmelidir.
 
Kaza tespit tutanağının ortasında, araç şekilleri olan bölüm yer almaktadır. Bu araç şekillerinin üzerinde kaza yapan araçların ilk darbe aldıkları kısımları, ok ile işaretlenmelidir.
 
Başlık olarak "Çarpışma yerinin ve anının taslağını çiziniz" başlığı olan bu bölümde, kazanın şekli açıklayıcı bir resim ile çizilmelidir. Bu şekil çizilirken, önce bulunduğunuz konum, sokak veya cadde isimleri ile belirtilerek çizilmeli, daha sonra kazanın yaşandığı konumu gösteren bu alana araçlarınızın çarpışma anı, (ilk hasar aldıkları kısımları denk gelecek şekilde) geliş gidiş yönleri, kaza sonrası konumları anlaşılacak şekilde çizilmelidir. Sizden profesyonel bir çizim beklenmese de, kazanın nasıl gerçekleştiğinin resim üzerinden anlaşılması, tramer değerlendirmesinde  doğru karar verilmesi açısından çok etkileyicidir. 
 
Tutanağın en alt kısmında yer alan sürücü görüşleri bölümü doldurulmalıdır. Bu bölüm tutanağın en önemli  bölümüdür. Burada kullanılan ifadeler net ve anlaşılır olmalıdır. Kazaya karışan tarafların kazaya bakış açıları farklı olduğu durumlarda, her iki tarafta kendi görüşünü yazmalı ve değerlendirmeyi tramer'e bırakmalıdır. Yalnız bu görüşü yazarken, kendinizi neden haklı gördüğünüzü (aşırı sürat, cep telefonu ile konuşma, kırmızı ışıkta geçme, hatalı sollama vb...) net ifadeler ile yazmanız ve "ben haklıyım", "karşı taraf hatalı" gibi kelimeler kullanmanız karar aşamasında oldukça etkilidir. Tarafların, kazanın oluş şekli ile uzlaşmaya varması durumunda bile hangi tarafın hatalı olduğunun ve nedenlerinin yer almadığı tutanaklar Tramer'in hatalı kararlar vermesine neden olabilmektedir.
 
Son olarak tutanağın sonunda yer alan imza bölümüne tarafların, isim soyad yazarak imza atması formun resmi bir evrak kimliği kazanmasını sağlayacak ve işleme alınabilecektir. Kaza tespit tutanağını sağlıklı bir şekilde doldurup, karşılıklı imzaladıktan sonra trafik polisi çağırmanızı gerektirecek bir durum kalmadığı için aracınızı hareket ettirebilir veya ihtiyaç olması halinde sigorta poliçenizi yapan sigorta firmasını arayarak çekici yönlendirmesini talep edebilirsiniz. Aracınızın resimlerini çekmeden ve kaza tespit tutanağını doldurarak imzalamadan kesinlikle aracınızı hareket ettirmeyiniz.
 
Örnek Kaza Tespit Tutanağı
 
     Ornek Kaza Tespit        Ornek Kaza Tespit        Ornek Kaza Tespit        Ornek Kaza Tespit
 
        Anadolu Sigorta
 
 
 
        Ray Sigorta
 
 
 
        Groupama Sigorta
 
 
 
        Ankara Sigorta
 
 
 
        Hdi Sigorta
 
 
 
        Demir Sigorta 
 
 
 
        Işık Sigorta
 
 
 
        Sompo Japan Sigorta
 
 
 
        Türk Nippon Sigorta 
 
 
 
        Koru Sigorta 
 
 
 
        Hür Sigorta
 
 
 
        Zurich Sigorta 
 
 
 
        Aig Sigorta 
 
 
 
        Groupama Emeklilik 
 
 
 
        Acıbadem Sigorta 
 
 
 
        ing Emeklilik 
 
 
 
        Aegon Emeklilik 
 
  
        Anadolu Sigorta
 
 

        Ray Sigorta
 
 
 
        Groupama Sigorta
 
 
 
        Ankara Sigorta
 
 
 
        Hdi Sigorta
 
 
 
        Demir Sigorta 
 
 
 
        Işık Sigorta
 
 
 
        Sompo Japan Sigorta
 
 

        Türk Nippon Sigorta 
 
 
 
        Koru Sigorta 
 
 
 
        Hür Sigorta
 
     
 
        Zurich Sigorta
 
 
 
        Aig Sigorta
 
 
 
        Groupama Emeklilik
 
 
     
 
 
 
 
     
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
Sigorta Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 
Sigorta poliçeniz düzenlenirken sigortacınıza doğru ve tam bilgi veriniz.
Sigorta poliçeleri sigortalının beyanlarına göre düzenlenmektedir. Sigortalı, poliçenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde yapılabilmesi için, sigortaya konu olan riskin niteliklerini sigorta şirketine eksiksiz ve doğru şekilde beyan etmelidir. Bunun Nedeni sigortalının beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde, sigorta şirketi, sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapabileceği gibi sigorta poliçesini de iptal etme hakkına sahiptir. 
 
Poliçenizi mutlaka inceleyiniz.
Sigorta poliçesi, sigortalı ile sigorta şirketi arasında yapılan bir sözleşme olup, her iki tarafı da bağlayıcı hükümler içermektedir. Bu nedenle, tarafların yükümlülüklerinin öğrenilmesi için poliçe ve eklerinin mutlaka incelenmesi gerekmektedir. 
 
Sigorta genel koşullarını inceleyiniz.
Sigorta genel koşulları, söz konusu sigorta ile temin edilen haller ve sigorta teminatı dışında kalan haller ile sigorta şirketine ve sigorta ettirene düşen görevler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri açıklayan mevzuat olup, sigorta şirketleri tarafından sigorta ettirene verilmektedir.

Satın alınan ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi, sigorta yaptırılmadan önce ya da sigorta yaptırıldığı zaman söz konusu genel şartların, ileride karşılaşılabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla sigorta ettiren tarafından çok iyi okunması gerekmektedir.
 
Sigorta teminat yapısını inceleyiniz.
Sigorta poliçesi tarafından sağlanan teminatların kapsamı ile sigorta ettirene sağlanan güvencelerin neler olduğu konusunda tereddüte yer vermeyecek şekilde sigorta ettiren tarafından bilgi edinilmelidir.
 
Sigorta poliçesinde yer alan özel şartları inceleyiniz.
Sigorta şirketleri tarafından söz konusu genel şartlara ve varsa eklerine aykırı düşmemek, sigorta ettirenin aleyhine olmamak ve genel şartların teminatlarını daraltmayacak şekilde özel şartlar düzenlenmektedir. Dolayısıyla, özel şartlar hakkında sigorta ettiren tarafından bilgi sahibi olmak, ileride karşılaşılabilecek sorunları önlemek amacıyla büyük önem taşımaktadır. 
 
Sigorta poliçesi hakkında her türlü konuyu sigorta sözleşmesini düzenleyen kişilere sormaktan çekinmeyiniz.
Sigorta ettiren tarafından poliçe ve eklerinde yer alan tüm hükümler tamamıyla okunduğu halde, anlaşılmayan hususlar var ise, sigorta ettiren tarafından sigorta poliçesini düzenleyen kişilere sorulmalı, yeterince bilgi alınamadığı durumlarda ise, sigorta konusunda uzman bir avukata danışılmalıdır.
 
Poliçenizin prim tutarını / ücretini mutlaka ödeyiniz.
Sigorta teminatı, sigorta ücretinin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksidin ödenmesiyle başlamaktadır. Sigorta teminatının başlayabilmesi için sigorta şirketine poliçede belirtilen prim tutarının, mutlaka sigorta ettiren tarafından ödenmesi gerekeceğinden poliçe teslimine rağmen prim ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamamaktadır. Dolayısıyla, sigorta priminin sigorta ettiren tarafından zamanında yatırılması ve makbuzun saklanması gerekmektedir. 
 
         Google+

Gizlilik Politikası ve Güvenlik Önlemlerimiz

spacer teklif
spacer teklifi