insaat all risk sigortasi

İnşaat All Risk Sigortası

İnşaat All Risk sigortası teklifi hesaplama ile, en uygun fiyatlara poliçenizi yaptırabilirsiniz.

İnşaat All Risk Sigortası Hesaplama
Not : Teklifleriniz cep telefonunuza iletileceği için telefon numaranızın doğru olması önemlidir.
 
     Hemen Tıklayın ve Teklif Alın

   0212 481 40 55 

İnşaat All Risk Sigortası Nedir?

İnşaat all risk sigortası; bina, yol, köprü, fabrika, hastane, baraj vb. inşaat faliyetlerinizi yangın, yıldırım, infilak, deprem, hırsızlık, sel su baskını, grev lokavt ve halk hareketleri, terör olayları, yer kayması, taşıt çarpması vb. birçok riske koruyan sigorta poliçesidir. 
 
inşaat All Risk Sigortası yapım halindeki yol, baraj, köprü, hastane, konut vb. gibi inşaat faaliyetleri esnasındaki her türlü mal-mülkün kaybını veya hasarını tazmine eden sigorta anlaşmasıdır. inşaat all risk sigortası yapılmakta olan bir projenin bütünü olabileceği gibi, hali hazırda var olan bir mülke eklenecek bazı bölümlerle sınırlı da olabilir.
 
inşaat all risk sigortası poliçelerine ayrıca 3. şahısların mallarına ve canlarına verilebilecek zararlar ile işçilerinizin başına gelebilecek iş kazaları için de ilave teminatlar eklenebilir.  
 
inşaat all risk sigortası poliçelerinde hasarınızın giderilmesi için inşaat sahasındaki değerlerin uğrayacağı zararların önceden bilinmeyen, ani bir sebeple meydana gelmesi ve bu sebeplerin de inşaat all risk sigortası poliçenizin teminatları arasında yer alıyor olması gereklidir.

inşaat all risk Sigorta bedelini, inşaat konusu malzeme ve işlerin (varsa gümrük, vergi, resim ve harçlar ile nakliye ve işçilik masrafları dahil) değeri ile ayrıca teminat verilmişse inşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve inşaata yardımcı yapıların cari piyasa değeri oluşturur. Teminat süresi, inşaat malzemelerinin inşaat alanına indiği andan itibaren başlar ve inşa edilen yapının işverene teslimatı ile sona erer. inşaat all risk sigortası hesaplama. inşaat all risk sigortalarında istenirse ek prim karşılığında, enkaz kaldırma, 3. şahıs mali mesuliyet, hasar sonucu seri nakliye, bakım devresi, grev, lokavt, terör, deprem risklerine karşı da teminat alınabilir. inşaat all risk sigortası teklifi al.

inşaatta sigortalanan yapı elemanlarının sayısal ve/veya boyutları itibariyle metre, metrekare veya metreküp gibi tanımlamaları poliçede bulunmalıdır.

inşaat all risk sigortasında yapısal elemanların, inşaat sözleşmesinde, plan ve projede öngörülen nicelik ve nitelik ölçüleri içinde bildirilip bildirilmediği kontrol edilmelidir. inşaat all risk sigortası hesaplama.

inşaat all risk sigortalarında poliçenizin teminatları, muafiyet oranları, geçici kabul ve kesin kabul sonrası bakım devresinin bulunması ve isteniyorsa inşaat makineleri, şantiye tesisleri vb. teminatlar mutlaka kontrol edilmelidir. inşaat all risk sigortası teklifi al.

inşaat All Risk Sigortası İşveren Mali Sorumluluk Teminatı

inşaat all risk sigortası yapılmadığı ve özellikle işçilerin geçirdiği iş kazaları nedeniyle doğan tazminatların karşılanmasını sağlayan işveren mali sorumluluk ve ferdi kaza teminatlarının eklenmediği durumlar nedeniyle geçmişte birçok inşaat firması ciddi tazminatlar ödemek zorunda kalmışlardır. inşaat all risk sigortası teklifi al. Hatta ödenen bu tazminatların çok yüksek oluşu nedeniyle nakit akışı bozulmuş ve iflas ile yüzyüze kalan firmalar olmuştur. Bu nedenle inşaat all risk sigortası poliçelerinin içerisine mutlaka işçilerinizin başına gelebilecek iş kazalarından doğan tazminatları karşılayan işveren mali sorumluluk ve ferdi kaza teminatı eklenmelidir. inşaat all risk sigortası teklifi al.
   Web Görünümüne Devam Et

   www.sigortateklif.net