insaat all risk sigortasi

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki sorumluluk sigortası teklifi hesaplama ile, en uygun fiyatlara poliçenizi yaptırabilirsiniz.

Mesleki Sorumluluk Sigortası HesaplamaNot : Teklifleriniz cep telefonunuza iletileceği için telefon numaranızın doğru olması önemlidir.
 

     Hemen Tıklayın ve Teklif Alın

   0212 481 40 55 

Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir?

Mesleki sorumluluk sigortası, sigortalının mesleki faaliyetini ifa ederken yapabileceği hatalar ve ihmaller sonucu meydana gelebilecek zararlar nedeniyle oluşabilecek tazminat taleplerine karşı sigortalıyı koruyan bir sigorta poliçesidir.

Mesleki sorumluluk sigortası poliçenin içeriğine göre, poliçe öncesindeki dönemde olan, fakat henüz ortaya çıkmamış zararları ve poliçe sonrasında bildirimi yapılan fakat poliçe dönemi içerisinde olan zararları da karşılayabilmektedir.

Mesleki sorumluluk sigortası Avukat, doktor, mimar, mühendis, mali müşavir, muhasebeci, iş güvenliği uzmanı vb. birçok meslek erbabı için düzenlenebilmektedir.

Türkak Mesleki Sorumluluk Sigortası (Laboratuar, Kalite Kontrol, Belgelendirme)

Türkak Mesleki Sorumluluk Sigortası, sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde karşılayan bir sigortadır. Laboratuvarlar, kalite kontrol yapan işletmeler, belgelendirme kuruluşları ve Türkak'a bağlı bütün işletmeler bu poliçeyi yaptırmak zorundadır.

Mimar, Mühendis Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mimar, Mühendis Mesleki Sorumluluk Sigortası, sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde karşılayan bir sigortadır. Proje bazlı veya genel bir poliçe olacak şekilde iki türlü yapılmaktadır.

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetici Sorumluluk Sigortası bir şirketin yönetim kurulu üyelerini, yöneticilerini ve müdürlerini, görevlerini yerine getirirken yaptıkları hatalar ve ihmaller nedeniyle oluşan zararlara karşı koruyan bir sigortadır. Yapılan hata sonucu oluşan zarar, sigortalının şahsi varlıklarından değil poliçenin teminatı içerisinden karşılandığı için karar yetkisine sahip olan yöneticileri güvence altına almaktadır.

Yönetici sorumluluk sigortası poliçesi, şirketin istihdam ettiği, yönetici veya müdür olarak görevlendirdiği herkes için yapılabilir. Komite üyeleri ve yetkili kişiler dâhil olmak üzere her kademe yönetim kadrosu için geçerli olacaktır. Ortak mülkiyet ile ilgili olarak, sigortalının eşi, yerli ortağı, malvarlığı, mirasçıları, kanuni temsilcileri veya halefleri de sigortalı olabilir.

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası, bir avukatın poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken temyiz süresini kaçırması, evrak kaybetmesi vb. neden olduğu zararlar dolayısıyla ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde karşılayan bir sigortadır. Poliçenin içerisinde 5 yıl geriye yürürlülük teminatı ve tevkil teminatı gibi ek teminatlarda bulunmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı Mesleki Sorumluluk Sigortası

İş güvenliği uzmanı mesleki sorumluluk sigortası, poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken verilmesi gereken eğitimlerin zamanında verilmemesi, gerekli denetimlerin yapılmaması vb. neden olduğu zararlar dolayısıyla ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde karşılayan bir sigortadır.

   Web Görünümüne Devam Et

   www.sigortateklif.net