banner sigorta
spacer sigorta
spacer sigortası
Teknoloji Mesleki Sorumluluk Sigortası Hesaplama
Not : Teklifleriniz cep telefonunuza iletileceği için telefon numaranızın doğru olması önemlidir.
 

Teknoloji Mesleki Sorumluluk Sigortası

Teknoloji Mesleki Sorumluluk Sigortası teklifi için tüm sigorta şirketlerinden karşılaştırmalı ve en uygun teklifleri alabilir, anında  poliçenizi yaptırabilirsiniz. 

Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir?

Mesleki Sorumluluk Sigortası; her meslek grubu için özel olarak hazırlanması gereken, o meslek grubunun faaliyetlerini yerine getirirken olası ihmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi veya mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller veya yanlış beyanda bulunma,  hatalı veya yanıltıcı beyan verme veya gizliliği ihlal gibi fiiler sonucu, müşterilerinin kendilerinden talep edebilecekleri tazminatları teminat altına alan çok özel bir sigorta ürünüdür.

Gün geçtikçe önemini ve uygulama alanını arttıran bu ürün, meslek mensuplarının mesleklerini güven içinde yerine getirmelerine imkan sağladığı gibi; müşterilerine sunabilecekleri, onları öne çıkarabilecek bir prestij sembolü olmaktadır.

Sigortateklif.net olarak; Sigortalılarımıza, şirketlerinin ve sektörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda en geniş kapsamlı teminatları sunmayı, hasar anında en kısa zamanda ve sigortalılarımızın zararlarını en aza indirecek şekilde çözümler üretmeyi, bunlara ilişkin hizmet sunmayı ilke edinmekteyiz.

Değişen iş koşulları, yeni servis ve hizmet anlayışlarının ortaya çıkması, gelişen pazarlar ile birlikte müşterilerin, sektörün ortaya çıkan ve/veya değişiklik gösteren ihtiyaçları, Mesleki Sorumluluk Sigortası’nın önemini ve ona duyulan ihtiyacı arttırmaktadır.

Neden Teknoloji Mesleki Sorumluluk Sigortası? 

Bilişim Teknolojisi (IT)  firmalarının, özel hizmet alanına sahip olması ve verilen hizmetlerin önemi göz önünde bulundurulduğunda biz sigortacıların “hasar” olarak adlandırdıkları durumlarla karşılaşma olasılıkları da yükselebilmektedir.

Bu zararlar kimi zaman sigortalıların mali güçlerini sarsabilecek boyutlarda olabilmektedir.

Yasal olarak zorunlu tutulabildikleri gibi müşterileri de özel olarak sözleşmelerinde ya özel olarak sigorta talep edebilmekte ya da ilgili olası zararları için tazminat maddesi eklenmesini talep etmektedirler.

Sigortateklif.net olarak bizler sigortalılarımıza bu gibi durumlar için güvence sağladığımız gibi; verdikleri hizmetlere/servislere ilişkin geniş bir “mesleki hizmetler” tanımı ile bu hizmetleri/servisleri yerine getirenler ve onların yasal temsilcileri için geniş bir “Sigortalı” tanımı da sunmaktayız.

Ne zaman Teknoloji Mesleki Sorumluluk Sigortası alınmalıdır / alınabilir?

Bilişim Teknolojileri alanında hizmet veren IT firmaları, bu teminata sahip olabilmektedirler.

İhtiyaçları doğrultusunda kendileri için en uygun teminat limiti belirlenip bu teminatlar uygun primler ve ödeme koşulları ile sunulabilmektedir.

Bir IT firmasının ne zaman belirtilen şekilde bir hata ve akabinde zarar ile karşılaşabilecekleri belli olmamaktadır. Bu gibi durumlar yaşanmadan önce, bu yönde bir teminatın varlığı sigortalının hem hasar döneminde sıkıntı yaşamamasına hem de daha uygun şartlar ile teminat edinebilmesine imkan sağlayacaktır. Ve bu geçen süreçte kendileri bu zararlara katlanmak durumunda kalmayacaklardır.

Unutulmaması gerekir ki;

Tüm çalışanlarınızın sizin için değerinin ve ne kadar iyi çalışanlar olduklarının bilincinde olarak şunu eklemek isteriz ki; hata insanlara özgüdür. Herkes hata yapabileceği gibi aynı anda tüm çalışanlarınızın tüm işlerini kontrol edebilmeniz de çok zor olabilecektir.

İnsan becerisine dayalı, bir mesleki faaliyet olan bilişim alanında kimi zaman sıklıkla kimi zaman ise nadiren de olsa yüksek meblağlı hasarlarla karşılaşılabilmektedir. Ve bu durum, ilgili şirketlerin mali güçlerini sarsabilmekte, kimi zaman işlerini durdurmak zorunda kalabilmektedirler

Teknoloji Mesleki Sorumluluk Sigortası Teminat Verilen Alanlar;

 • Bilgi İşlem
 • Paket veya sipariş üzerine kişiye/kuruma özel oluşturulan yazılım ve donanım satışı, kurulumu
 • Sistem Analizi
 • Bakım ve servis hizmetleri
 • Genel IT danışmanlığı
 • Websitesi tasarımı ve internet uygulamaları
 • IT uygulamaları ile ilgili verilen eğitimler
 • Ve daha pek çok hizmet…

IT hizmetleri/servisleri olarak adlandırıyor ve bu mesleki hizmetler ile ilgili sigortalılarımızın

Mesleki Sorumluluk’larına teminat sağlıyoruz. Fakat DONANIM İMALATI YAPAN FİRMALARA teminat sağlamıyoruz.

Teknoloji mesleki sorumluluk sigortası Teminat Verilemeyen Alanlar;

Sigortacı’nın aşağıda belirtilen herhangi bir Mesleki Hizmet’ten kaynaklanan, veya herhangi

bir biçimde bununla ilgili olan herhangi bir talepten sorumlu olmayacağı anlaşılmakta ve

kabul edilmektedir.

 • Fon transferi
 • Üretim faaliyetleri
 • ERP ve SAP yazılımları
 • Finansal yazılımlar
 • Satış ve tedarik hizmetleri

Teknoloji mesleki sorumluluk sigortası sizlere hangi teminatları sunmaktadır?   

 • Her türlü gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma,  hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal veya Mesleki Hizmeti yerine getirmede ihmal durumlarında müşterileriniz tarafından talep edilebilecek tazminatlara karşı sağlanan Mesleki Sorumluluk ana teminatı ile beraber,
 • Teknoloji ürünlerinizin istenilen performansı gösterememesine,
 • Müşterileriniz tarafından dava açılabilmesi halinde savunma masraflarına,
 • Sizin ve çalışanlarınızın mahkemeye katılması gereken durumlar için bu masraflara,
 • Bilgisayar kayıtlarının yerine getirilmesi, onarılması masraflarına ilişkin, talep edilir ise yurtdışı da dahil olmak üzere ihtiyacınız olan yıllık limitler ile teminat sağlamaktadır.

Teknoloji Mesleki Sorumluluk Sigortası Ana Teminatları

Mesleki Sorumluluk

Sigortacı, Sigortalı’nın Mesleki Hizmetini Yerine Getirmemesi  nedeniyle Üçüncü Şahıs’lar tarafından Talep edilen tüm Tazminat’ı Sigortalı adına ödeyecektir.

Mesleki Hizmetini Yerine Getirmemesi, her türlü gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma,  hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal, Mesleki Hizmeti yerine getirirken yapılan ihmaller veya Mesleki Hizmeti yerine getirmeme anlamına gelmektedir.

Savunma Masrafları

Sigortacı, herhangi bir Talep halinde işbu Poliçe’nin teminatı ve eklerine göre geçerli olan savunma   hakkına sahiptir. Sigortacı, bu Talep’in savunması için sözkonusu olan Savunma Masrafları’nı kendisi    karşılayacaktır.

Teknoloji Ürünleri

Sigortacı, Teknoloji Ürünleri’nin Performans Gösterememesine bağlı olarak Talep edilen tüm  tazminat’ı Sigortalı adına ödeyecektir.

Teknoloji Ürünleri’nin Performans Gösterememesi herhangi bir teknoloji Ürünü ile bağlantılı olarak   her türlü mevcut ya da ileri sürülen ihmal sonucu görevin aksaması, işlem, hata, yanlış   beyan, yanlış   bildiriler ya da ihmal anlamına gelmektedir.

Bu poliçe ile verilen teminatın kapsamı yalnızca Sözleşme dönemi içinde sigortalı aleyhine ilk kez talep’te bulunulması ve bu poliçede belirlenen usulle Sigortacı’ya ihbar edilmesi halinde geçerli olacaktır.

Sigortacı’nın, Hatalı Eylem sonucu ödeme yükümlülüğü şu şartlara bağlıdır: (i) ilk olarak Geriye Yürürlük Tarihi’nde veya daha sonra meydana gelmiş olmak ve (ii) yalnızca Mesleki Hizmet’in yerine getirilmesi sırasında işlenmiş olmak ya da (iii) Teknoloji Ürünleri’ne bağlı olarak meydana gelmek

Teknoloji Mesleki Sorumluluk Sigortası Ek Teminatları;

• BİLGİSAYAR KAYITLARI:

•Meslek mensubunun yasal sorumluluğunda bulunan ancak poliçe dönemi içinde tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan müvekkillere ait dökümanları yenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri karşılar.

•Bu ek teminat, 100,000 TL(USD/EUR) tutarında bir maksimum Alt Sorumluluk Limiti’ne tabidir. Poliçe teminat limiti’nin 100,000 TL’den (EUR/USD) küçük olduğu durumlarda poliçe teminat limitleri çalışacaktır.  

•Bahsi geçen kayıtlar; bilgisayar, bilgi işlem teçhizatı, ya da her bir bileşeni; veya bilgisayar yazılımı  içerisinde depolanan her türlü veri anlamına gelmektedir. Ancak dökümanlar herhangi bir para birimi, kıymetli evrak ciro edilebilir enstrümanlar ve bunların kayıtlarını içermeyecektir .

• MAHKEMEYE KATILMA MASRAFLARI:

Savunma Masraflarından ayrı olarak poliçe teminatına giren bir hasar talebi ile ilgili olarak Sigortalı’nın mahkemeye katılmasının gerekliliği durumlarda her bir gün için günlük olarak

• Sigortalı’nın her bir sahibi, ortağı veya yöneticisi için; TL/USD/EUR 500

• Herhangi bir Çalışan için; TL/USD/EUR 250 turarındaki masrafları karşılamaktadır.

•Bu teminat için herhangi bir muafiyet uygulanmamaktadır.

Teknoloji Mesleki Sorumluluk Hasar Örnekleri

Hasar Örneği 1:

•Bir teknoloji firması 6 adet hastane için faturalama sistemi geliştirmiş ve dağıtmıştır.  Fakat hastanelerden hatalı raporlar, istatistiksel analiz, hatalı faturalama ve eksik veri elde etmeyi de içeren bir takım hatalar bildirilmiştir. Bu ayrıca hataları düzeltmek için ekstra maliyete de sebep olmuştur. Hastanelerin talep ettiği toplam tazminat yaklaşık EUR 1m civarında olmuştur.

Hasar Örneği 2:

•Bir sigortalının anlaşılan teknoloji çözümünü sunamadığı iddia edilmiştir. Ve bu sebeple de müşterinin beklediği rekabet avantajını elde edemediği iddia edilmiştir. Müşteri sigortalıdan projenin maliyeti, kar kaybı ve itibar kaybını da kapsayacak şekilde yaklaşık EUR33m civarında hasar talep etmiştir.

Hasar Örneği 3:

•Banka ve sigorta şirketlerine sistem bakımı hizmeti vermekte olan çok büyük bir IT firmasının donanım ve yazılımları hatalı konfigüre etmesi sebebiyle müşterilerinin sistemleri bir süre çalışamamış ve bu müşterilere kar kaybı olarak yansımıştır. Talep edilen limit EUR1m’dan fazla olmuştur.  

Hasar Örneği 4:

•Bir IT şirketi yine bir banka ile yeni bir insan kaynakları sistemi hazırlamak adına sözleşme imzalar. Fakat çeşitli aksaklık ve sistem hataları sebebiyle anlaşılan deadline’a uyamamıştır. Bankaya göre sigortalı IT şirketi bu hataları zamanında çözememiş ve anlaşılan sistemi kuramadığı için banka sözleşmeyi iptal eder ve zararları için de yaklaşık EUR 31,8m tazminat talep eder.

Hasar Örneği 5:

•Sigortalı lüks ürünler satan bir firma ile online satış websitesi dizayn etmek- geliştirmek ve bakımını yapmak için sözleşme imzalar. Fakat ödeme sistemindeki bir hata sebebiyle sigortalının iş kaybına sebep olduğu iddia edilir. Yaklaşık hasar talebi GBP 2m civarındadır.

Teknoloji Mesleki Sorumluluk Sigortası
        teknoloji sorumluluk sigorta 1
 
 
 
 
        teknoloji sorumluluk sigorta 2
 
 
 
 
        teknoloji sorumluluk sigorta 3
 
 
 
 
        teknoloji sorumluluk sigorta 4
 
 
 
 
        teknoloji sorumluluk sigorta 5
 
 
 
 
        teknoloji sorumluluk sigorta 6
 
 
 
 
        teknoloji sorumluluk sigorta 7 
 
 
 
 
        teknoloji sorumluluk sigorta 8
 
 
 
 
        teknoloji sorumluluk sigorta 10
 
 
 
 
        teknoloji sorumluluk sigorta 11 
 
 
 
 
        teknoloji sorumluluk sigorta 13
 
 
 
 
        teknoloji sorumluluk sigorta 14 
 
 
 
 
        teknoloji sorumluluk sigorta 15 
 
 
 
 
        teknoloji sorumluluk sigorta 16 
 
 
 
 
        teknoloji mesleki sorumluluk 1 
 
 
 
 
        teknoloji mesleki sorumluluk 2 
 
 
 
  
        teknoloji mesleki sorumluluk 4
 
 
 

        teknoloji mesleki sorumluluk 5
 
 
 
 
        teknoloji mesleki sorumluluk 6
 
 
 
 
        teknoloji mesleki sorumluluk 7
 
 
 
 
        teknoloji mesleki sorumluluk 8
 
 
 
 
        teknoloji mesleki sorumluluk 9 
 
 
 
 
        teknoloji mesleki sorumluluk 10
 
 
 
Sigorta Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 
Sigorta poliçeniz düzenlenirken sigortacınıza doğru ve tam bilgi veriniz.
Sigorta poliçeleri sigortalının beyanlarına göre düzenlenmektedir. Sigortalı, poliçenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde yapılabilmesi için, sigortaya konu olan riskin niteliklerini sigorta şirketine eksiksiz ve doğru şekilde beyan etmelidir. Bunun Nedeni sigortalının beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde, sigorta şirketi, sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapabileceği gibi sigorta poliçesini de iptal etme hakkına sahiptir. 
 
Poliçenizi mutlaka inceleyiniz.
Sigorta poliçesi, sigortalı ile sigorta şirketi arasında yapılan bir sözleşme olup, her iki tarafı da bağlayıcı hükümler içermektedir. Bu nedenle, tarafların yükümlülüklerinin öğrenilmesi için poliçe ve eklerinin mutlaka incelenmesi gerekmektedir. 
 
Sigorta genel koşullarını inceleyiniz.
Sigorta genel koşulları, söz konusu sigorta ile temin edilen haller ve sigorta teminatı dışında kalan haller ile sigorta şirketine ve sigorta ettirene düşen görevler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri açıklayan mevzuat olup, sigorta şirketleri tarafından sigorta ettirene verilmektedir.

Satın alınan ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi, sigorta yaptırılmadan önce ya da sigorta yaptırıldığı zaman söz konusu genel şartların, ileride karşılaşılabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla sigorta ettiren tarafından çok iyi okunması gerekmektedir.
 
Sigorta teminat yapısını inceleyiniz.
Sigorta poliçesi tarafından sağlanan teminatların kapsamı ile sigorta ettirene sağlanan güvencelerin neler olduğu konusunda tereddüte yer vermeyecek şekilde sigorta ettiren tarafından bilgi edinilmelidir.
 
Sigorta poliçesinde yer alan özel şartları inceleyiniz.
Sigorta şirketleri tarafından söz konusu genel şartlara ve varsa eklerine aykırı düşmemek, sigorta ettirenin aleyhine olmamak ve genel şartların teminatlarını daraltmayacak şekilde özel şartlar düzenlenmektedir. Dolayısıyla, özel şartlar hakkında sigorta ettiren tarafından bilgi sahibi olmak, ileride karşılaşılabilecek sorunları önlemek amacıyla büyük önem taşımaktadır. 
 
Sigorta poliçesi hakkında her türlü konuyu sigorta sözleşmesini düzenleyen kişilere sormaktan çekinmeyiniz.
Sigorta ettiren tarafından poliçe ve eklerinde yer alan tüm hükümler tamamıyla okunduğu halde, anlaşılmayan hususlar var ise, sigorta ettiren tarafından sigorta poliçesini düzenleyen kişilere sorulmalı, yeterince bilgi alınamadığı durumlarda ise, sigorta konusunda uzman bir avukata danışılmalıdır.
 
Poliçenizin prim tutarını / ücretini mutlaka ödeyiniz.
Sigorta teminatı, sigorta ücretinin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksidin ödenmesiyle başlamaktadır. Sigorta teminatının başlayabilmesi için sigorta şirketine poliçede belirtilen prim tutarının, mutlaka sigorta ettiren tarafından ödenmesi gerekeceğinden poliçe teslimine rağmen prim ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamamaktadır. Dolayısıyla, sigorta priminin sigorta ettiren tarafından zamanında yatırılması ve makbuzun saklanması gerekmektedir. 
  

Basında SigortaTeklif.net

Karşılaştırmalı Online Sigortacılığın
Yeni Yüzü: SigortaTeklif.net!
 
 
Karşılaştırmalı Online Sigortacılık
Sigortateklif.net
 
 
Google+

Gizlilik Politikası ve Güvenlik Önlemlerimiz

spacer teklif
spacer teklifi