banner sigorta
spacer sigorta
spacer sigortası
Trafik Sigortası HesaplamaRuhsat Belge Seri No : Araç ruhsatınızda TC Kimlik veya vergi numaranızın yazdığı sayfanın en altında yer alan, 2 harf ve 6 rakamdan oluşan numaradır. Örnek : BU 524985 (Bu numarayı iletebilirseniz daha çok şirketten fiyat teklifi alınabilmektedir.)
Asbis Referans No : İkinci el satın alınan araçlar için henüz ruhsat çıkmadığı için noterin vermiş olduğu Geçici Belge'nin sol üst köşesinde yazan bu numara ile işlem yapılmaktadır.
Not : Teklifleriniz cep telefonunuza iletileceği için telefon numaranızın doğru olması önemlidir.
 

Trafik Sigortası Hesaplama

Trafik sigortası teklifi için tüm sigorta şirketlerinden karşılaştırmalı ve en uygun teklifleri alarak poliçenizi online yaptırabilirsiniz. 

Zorunlu Trafik Sigortası Nedir ?

Zorunlu Trafik sigortası; bir aracın trafikte seyir halinde iken ölüm, yaralanma veya herhangi bir nesnenin zarar görmesine neden olması durumunda araç sahibinin hukuki açıdan yükümlülüklerini, poliçesinde yer alan limitler dahilinde karşılayan bir poliçedir. Kanuni olarak trafikte yer alan tüm araçların trafik poliçesi yaptırması zorunludur. Ayrıca zorunlu trafik poliçesi sadece Türkiye sınırlarında geçerlidir. Zorunlu trafik sigortası teklifi al.  
 
Zorunlu Trafik sigortası, kaza esnasında oluşabilecek, maddi ve şahısların bedensel zararlarını, poliçenizde belirtilen limitler dahilinde poliçe sahibinin kazaya sebebiyet verme oranına göre teminatlandırmıştır.  Zorunlu trafik sigortası teklifi al.   

 

Trafik Sigortası Neleri Kapsar ?

 
Zorunlu trafik sigortasının teminatları aşağıda maddeler halinde sunulmaktadır.
Zorunlu trafik sigortası teklifi al.   
 
1) Maddi Teminatlar : Kaza anında meydana gelen üçüncü şahıslara ait malların uğradığı maddi zararlar. Zorunlu trafik sigortası teklifi al.   
 
2) Tedavi teminatları : Sigorta edilen aracın neden olduğu kazada yer alan şahısların tedavi masraflarının karşılanmas. Zorunlu trafik sigortası teklifi al.   
 
3) Diğer Tazminatlar ve Ölüm Teminatı: Sigorta edilen aracın şahısların ölümüne sebebiyet vermesi durumunda ölen kişinin ölüm masrafları ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin karşılaştığı uğradığı zararlar Sigorta edilen aracın şahısların yaralanmasına ve çalışamaz duruma gelmesine sebebiyet vermesi durumunda kişinin ekonomik anlamda kazanç sağlayamaması durumunun tazminatları.
Zorunlu trafik sigortası teklifi al.   

      ak sigorta
 
 
 
      Anadolu Sigorta
 
 
 
      Ray Sigorta
 
 
 
      Groupama Sigorta
 
 
 
      Ankara Sigorta
 
 
 
      Hdi Sigorta
 
 
 
      Demir Sigorta 
 
 
 
      Işık Sigorta
 
 
 
      Sompo Japan Sigorta
 
 
 
      Türk Nippon Sigorta 
 
 
 
      Koru Sigorta 
 
 
 
      Hür Sigorta
 
 
 
      Zurich Sigorta 
 
 
 
      Aig Sigorta 
 
 
 
      Groupama Emeklilik 
 
 
 
      Acıbadem Sigorta 
 
 
 
      ing Emeklilik 
 
 
 
      Aegon Emeklilik 
 
  
      Anadolu Sigorta
 
 

      Ray Sigorta
 
 
 
      Groupama Sigorta
 
 
 
      Ankara Sigorta
 
 
 
      Hdi Sigorta
 
 
 
      Demir Sigorta 
 
 
 
      Işık Sigorta
 
 
 
      Sompo Japan Sigorta
 
 

      Türk Nippon Sigorta 
 
 
 
      Koru Sigorta 
 
 
 
      Hür Sigorta
 
Sigorta Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 
Sigorta poliçeniz düzenlenirken sigortacınıza doğru ve tam bilgi veriniz.
Sigorta poliçeleri sigortalının beyanlarına göre düzenlenmektedir. Teklif Al. Sigortalı, poliçenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde yapılabilmesi için, sigortaya konu olan riskin niteliklerini sigorta şirketine eksiksiz ve doğru şekilde beyan etmelidir. Teklif al. Bunun Nedeni sigortalının beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde, poliçeyi yapan şirket, sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapabileceği gibi poliçeyi iptal etme hakkına da sahiptir. Zorunlu trafik sigortası teklifi al. 
 
Poliçenizi mutlaka inceleyiniz.
Poliçe sigortalı ile şirket arasında yapılan bir sözleşme olup, her iki tarafı da bağlayıcı hükümler içermektedir. Teklif al. Bu nedenle, tarafların yükümlülüklerinin öğrenilmesi için poliçe ve eklerinin mutlaka incelenmesi gerekmektedir. Zorunlu trafik sigortası teklifi al. 
 
Sigorta genel koşullarını inceleyiniz.
Genel koşulları, söz konusu sigorta ile temin edilen haller ve teminat dışında kalan haller ile poliçe şirketine ve sigorta ettirene düşen görevler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri açıklayan mevzuat olup, sigorta şirketleri tarafından sigorta ettirene verilmektedir. Zorunlu trafik sigortası teklifi al.

Satın alınan ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi, poliçe yaptırılmadan önce ya da poliçe yaptırıldığı zaman söz konusu genel şartların, ileride karşılaşılabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla sigorta ettiren tarafından çok iyi okunması gerekmektedir.
Zorunlu trafik sigortası teklifi al.
 
Poliçenizin teminat yapısını inceleyiniz.
Sigorta poliçesi tarafından sağlanan teminatların kapsamı ile sigorta ettirene sağlanan güvencelerin neler olduğu konusunda tereddüte yer vermeyecek şekilde sigorta ettiren tarafından bilgi edinilmelidir. Zorunlu trafik sigortası teklifi al. 
 
Poliçenizde yer alan özel şartları inceleyiniz.
Sigorta şirketleri tarafından söz konusu genel şartlara ve varsa eklerine aykırı düşmemek, sigorta ettirenin aleyhine olmamak ve genel şartların teminatlarını daraltmayacak şekilde özel şartlar düzenlenmektedir. Teklif al. Dolayısıyla, özel şartlar hakkında sigorta ettiren tarafından bilgi sahibi olmak, ileride karşılaşılabilecek sorunları önlemek amacıyla büyük önem taşımaktadır. Zorunlu trafik sigortası teklifi al. 
 
Poliçeniz hakkında her türlü konuyu sigorta sözleşmesini düzenleyen kişilere sormaktan çekinmeyiniz.
Sigorta ettiren tarafından poliçe ve eklerinde yer alan tüm hükümler tamamıyla okunduğu halde, anlaşılmayan hususlar var ise, sigorta ettiren tarafından sigorta poliçesini düzenleyen kişilere sorulmalı, yeterince bilgi alınamadığı durumlarda ise, sigortacılık konusunda uzman bir avukata danışılmalıdır. Zorunlu trafik sigortası teklifi al. 
 
Poliçenizin prim tutarını / ücretini mutlaka ödeyiniz.
Poliçe teminatı, poliçe ücretinin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksidin ödenmesiyle başlamaktadır. Teklif al. Sigorta teminatının başlayabilmesi için sigorta şirketine poliçede belirtilen prim tutarının, mutlaka sigorta ettiren tarafından ödenmesi gerekeceğinden poliçe teslimine rağmen prim ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamamaktadır. Dolayısıyla, poliçe priminin sigorta ettiren tarafından zamanında yatırılması ve makbuzun saklanması gerekmektedir. Zorunlu trafik sigortası teklifi al. 
  

Basında SigortaTeklif.net

Karşılaştırmalı Online Sigortacılığın
Yeni Yüzü: SigortaTeklif.net!
 
 
Karşılaştırmalı Online Sigortacılık
Sigortateklif.net
 
 
 
 
Google+

Gizlilik Politikası ve Güvenlik Önlemlerimiz

spacer teklif
spacer teklifi