banner sigorta
spacer sigorta
spacer sigortası
yabanci saglik sigortasi

Yabancı Sağlık Sigortası (Health Insurance)

Yabancı sağlık sigortası Nisan 2014 tarihi itibariyle yabancı uyruklu kişilerin oturma izinlerini alabilmeleri için zorunlu hale gelmiştir.

Yabancı Sağlık Sigortası Teminatları (Coverages)

Yatarak Tedavi Teminatları

Aşağıdaki sağlık masraflarınız anlaşmalı sağlık kuruluşlarında limitsiz bir şekilde karşılanmaktadır. Anlaşmalı olmayan sağlık kuruluşlarında ise 20.000 TL. limitli ve %20 katkı payı ile karşılanmaktadır. 
 • Hastane Hizmetleri ( acil müdahaleler, ameliyat, İlaç, vb.)
 • Oda, yemek, yatak ücretleri
 • Kemoterapi, diyaliz, radyoterapi
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi
 • Suni uzuv giderleri
 • Yoğun bakım masrafları

Ayakta Tedavi Teminatları

Aşağıdaki sağlık masraflarınız tüm sağlık kurumlarında yıllık 2.000 TL. limitli olarak %40 katılım payı ile karşılanmaktadır.
 • Doktor muayene
 • İleri teşhis yöntemleri
 • Fizik tedavi
 • İlaç masrafları
Yabancı Sağlık Sigortası Hesaplama
 
 

In-Patient Treatment Coverage

 • Hospital services (surgery, operating room, anesthesia, drug, laboratory costs etc.)
 • Room, bed, meal costs for the duration of stay at the hospital
 • All diagnostic biochemistry, microbiology, pathology analyses, radiologic imaging and analyses performed within the framework of in-patient treatment
 • Post-op physiotherapy
 • Chemotherapy, radiotherapy, dialysis
 • Prosthetic limb costs in case of loss of limbs due to accident or illness
 • Treatment at intensive care units
 • Treatment for tooth loss caused by traffic accidents
* In-patient treatment costs at all medical institutions within the network are covered without limit, whereas the in-patient treatments at out-of-network medical institutions are covered up to an annual limit of TRY 20,000, with a 20% insured contribution rate. 

Outpatient Treatments

 • Doctor exam
 • Diagnostic analyses
 • Drugs
 • Physiotherapy
* Out-patient treatment costs at all medical institutions are covered up to an annual limit of TRY 2.000, with a 40% insured contribution rate.  
        yabancı saglik sigortasi 1
 
 
 
 
        yabancı saglik sigortasi 2
 
 
 
 
        yabancı saglik sigortasi 3
 
 
 
 
        yabancı saglik sigortasi 4
 
 
 
 
        yabancı saglik sigortasi 5
 
 
 
 
        yabancı saglik sigortasi 6
 
 
 
 
        yabancı saglik sigortasi 7 
 
 
 
 
        yabancı saglik sigortasi 8
 
 
 
 
        yabancı saglik sigortasi 9
 
 
 
 
        yabancı saglik sigortasi 10 
 
 
 
 
        yabancı saglik sigortasi 11
 
 
 
 
        yabancı saglik sigortasi 12 
 
 
 
 
        yabancı saglik sigortasi 13 
 
 
 
 
        yabancı saglik sigortasi 14 
 
 
 
 
        yabancı saglik sigortasi 15 
 
 
 
Sigorta Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 
Sigorta poliçeniz düzenlenirken sigortacınıza doğru ve tam bilgi veriniz.
Sigorta poliçeleri sigortalının beyanlarına göre düzenlenmektedir. Sigortalı, poliçenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde yapılabilmesi için, sigortaya konu olan riskin niteliklerini sigorta şirketine eksiksiz ve doğru şekilde beyan etmelidir. Bunun Nedeni sigortalının beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde, sigorta şirketi, sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapabileceği gibi sigorta poliçesini de iptal etme hakkına sahiptir. Yabancı sağlık sigortası fiyatları
 
Poliçenizi mutlaka inceleyiniz.
Sigorta poliçesi, sigortalı ile sigorta şirketi arasında yapılan bir sözleşme olup, her iki tarafı da bağlayıcı hükümler içermektedir. Bu nedenle, tarafların yükümlülüklerinin öğrenilmesi için poliçe ve eklerinin mutlaka incelenmesi gerekmektedir.Yabancı sağlık sigortası hesaplama
 
Sigorta genel koşullarını inceleyiniz.
Sigorta genel koşulları, söz konusu sigorta ile temin edilen haller ve sigorta teminatı dışında kalan haller ile sigorta şirketine ve sigorta ettirene düşen görevler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri açıklayan mevzuat olup, sigorta şirketleri tarafından sigorta ettirene verilmektedir. Yabancı sağlık sigortası teklifi

Satın alınan ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi, sigorta yaptırılmadan önce ya da sigorta yaptırıldığı zaman söz konusu genel şartların, ileride karşılaşılabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla sigorta ettiren tarafından çok iyi okunması gerekmektedir. Foreign health insurance
 
Sigorta teminat yapısını inceleyiniz.
Sigorta poliçesi tarafından sağlanan teminatların kapsamı ile sigorta ettirene sağlanan güvencelerin neler olduğu konusunda tereddüte yer vermeyecek şekilde sigorta ettiren tarafından bilgi edinilmelidir.
 
Sigorta poliçesinde yer alan özel şartları inceleyiniz.
Sigorta şirketleri tarafından söz konusu genel şartlara ve varsa eklerine aykırı düşmemek, sigorta ettirenin aleyhine olmamak ve genel şartların teminatlarını daraltmayacak şekilde özel şartlar düzenlenmektedir. Dolayısıyla, özel şartlar hakkında sigorta ettiren tarafından bilgi sahibi olmak, ileride karşılaşılabilecek sorunları önlemek amacıyla büyük önem taşımaktadır. 
 
Sigorta poliçesi hakkında her türlü konuyu sigorta sözleşmesini düzenleyen kişilere sormaktan çekinmeyiniz.
Sigorta ettiren tarafından poliçe ve eklerinde yer alan tüm hükümler tamamıyla okunduğu halde, anlaşılmayan hususlar var ise, sigorta ettiren tarafından sigorta poliçesini düzenleyen kişilere sorulmalı, yeterince bilgi alınamadığı durumlarda ise, sigorta konusunda uzman bir avukata danışılmalıdır.
 
Poliçenizin prim tutarını / ücretini mutlaka ödeyiniz.
Sigorta teminatı, sigorta ücretinin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksidin ödenmesiyle başlamaktadır. Sigorta teminatının başlayabilmesi için sigorta şirketine poliçede belirtilen prim tutarının, mutlaka sigorta ettiren tarafından ödenmesi gerekeceğinden poliçe teslimine rağmen prim ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamamaktadır. Dolayısıyla, sigorta priminin sigorta ettiren tarafından zamanında yatırılması ve makbuzun saklanması gerekmektedir. 
  

Basında SigortaTeklif.net

Karşılaştırmalı Online Sigortacılığın
Yeni Yüzü: SigortaTeklif.net!
 
 
Karşılaştırmalı Online Sigortacılık
Sigortateklif.net
 
 
Google+

Gizlilik Politikası ve Güvenlik Önlemlerimiz

spacer teklif
spacer teklifi